Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dział Opieki Nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi

DZIAŁ OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI
ul. Grunwaldzka 235
43-600 Jaworzno
 
e-mail: opieka@mops.jaworzo.pl
Wiesława Szadkowska – Kierownik Działu
tel. 32 6181788, pok. 6
Eliza Proksa – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej-Koordynator
tel. 32 7629194, pok. 7
Kinga Duda – Starszy Pracownik Socjalny
Agnieszka Stachowiak – Starszy Pracownik Socjalny
Zespół pracowników socjalnych ds. zapewnienia opieki
tel. 32 7629194, pok. 7
Zofia Słomska – Starszy Pracownik Socjalny
Sylwia Holewińska – Pracownik Socjalny
Mirella Sandoval – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
tel. 32 6181859, pok. 8
Monika Romuzga – Pracownik Socjalny
Anna Kumala-Jaworek – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Monika Mędrysa – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
tel. 32 6181842, pok. 9
Anna Pederska – Główny Specjalista
Adrianna Jaromin – Specjalista
Zespół opieki środowiskowej
tel. 32 7629189, pok. 2
Katarzyna Rusznica – Starszy Inspektor
Magdalena Borgus – Starszy Referent
Małgorzata Walaszek – Starszy Referent
Kinga Nowak – Inspektor
tel. 32 6181826, pok. 5
ZAKRES DZIAŁANIA
Dział Opieki Nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi realizuje swoje zadania w ramach komórek organizacyjnych:
 
1. Zespołu Pracowników Socjalnych ds. Zapewnienia Opieki, w którym zostaje wyznaczony pracownik socjalny pełniący dodatkowo zadania koordynatora Zespołu.
2. Zespołu Opieki Środowiskowej.
3. Obsługa Administracyjna Działu
 
Zakres działania Zespołu Pracowników Socjalnych ds. Zapewnienia Opieki obejmuje:
 
1. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie możliwości skorzystania z usług dostępnych w środowisku, poprzez wykorzystanie pakietów usług dla osób starszych i niepełnosprawnych.
2. Udostępnianie usług stosownie do indywidualnych potrzeb oraz sytuacji osób i rodzin, pomoc w ich uzyskaniu, dopasowaniu do sytuacji dla osób starszych osób niepełnosprawnych wymagających opieki.
3. Informowanie osoby/rodziny o prawach i uprawnieniach oraz możliwości skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz procedurze i zasadach ich przyznawania.
4. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach:
a) usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania,
b) usług opiekuńczych świadczonych w ośrodkach wsparcia (Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy).
5. Realizowanie postanowień Sądu o umieszczeniu bez zgody uczestnika lub osoby małoletniej w Domu Pomocy Społecznej i asystowanie w przewożeniu mieszkańców Jaworzna do Domów Pomocy Społecznej.
6. Przyjmowanie wniosków o pomoc, ustalanie daty wywiadu, oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o odpłatności członków rodziny za pobyt mieszkańca w DPS, decyzji o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS.
7. Pomoc osobie rodzinie w zebraniu dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy, których wcześniej we współpracy osoby z innymi działami, w ramach ich kompetencji, nie udało się pozyskać.
8. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych.
9. Badanie uprawnień osoby/rodziny po zebraniu wszystkich dowodów w postępowaniu administracyjnym poprzez dokonanie oceny spełniania warunków koniecznych do przyznania świadczeń pomocy społecznej.
10. Dobór form świadczeń pomocy społecznej właściwych dla sytuacji osób/rodzin ubiegających się o pomoc, tworzenie planu pomocy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz aktach wykonawczych do tej ustawy oraz aktach prawa lokalnego, a także obowiązującą w MOPS Lokalną Polityką Świadczeń.
11. Prowadzenie czynności w sprawach kierowania i umieszczania w Domu Pomocy Społecznej, w szczególności:
a) dokonywanie uzgodnień z innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie,
b) przygotowywanie umów o współfinansowaniu pobytu w domach pomocy społecznej z osobami obowiązanymi,
o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
12. Przeprowadzanie wywiadu i negocjowanie wysokości, rodzaju, formy, czasu udzielania pomocy przez osoby obowiązane do alimentacji w trybie art. 103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
13. Prowadzenie spraw związanych z odwołaniami wniesionymi przez strony od decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.
14. Koordynację, monitorowanie i rozliczanie usług realizowanych przez jednostki zewnętrzne.
15. Badanie potrzeb w zakresie usług dla osób starszych i niepełnosprawnych.
16. Współpracę z Działem Strategii i Rozwoju Usług Społecznych w zakresie projektów i przedsięwzięć adresowanych
do klientów Ośrodka wraz z przekazywaniem merytorycznego opracowania pakietów usług wraz z aktualizacją pakietów usług.
17. Nadzór nad działalnością ośrodka wsparcia „Środowiskowy Dom Samopomocy” -przeprowadzanie kontroli rocznych.
 
Pracownik socjalny pełniący funkcję koordynatora wykonuje dodatkowo zadania:
 
1. Koordynowanie pracą Zespołu Pracowników Socjalnych ds. Zapewnienia Opieki oraz monitoring i wspieranie pracowników w realizacji zadań określonych przepisami w zakresie pomocy społecznej oraz Statutem i Regulaminem Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zarządzeniami Dyrektora.
2. Prowadzenie nadzoru nad postępowaniami administracyjnymi w sprawach usług, w szczególności poprzez:
a) sprawdzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych pod kątem zgodności z uops i rozporządzeniem MRPiPS
oraz zarządzeniami Dyrektora, zatwierdzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wydawanie decyzji administracyjnych,
b) potwierdzanie zgodności decyzji administracyjnych z planem pomocy,
c) podpisywanie decyzji administracyjnych.
 
Zakres działania Zespołu Opieki Środowiskowej obejmuje:
 
1. Realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
2. Organizowanie i rozliczanie usług opiekuńczych.
3. Koordynowanie i monitorowanie usług opiekuńczych, we współpracy z pracownikami socjalnymi ds. usług.
 
Obsługa Administracyjna Działu obejmuje:
 
1. Kompletowanie dokumentacji związanej z płatnościami.
2. Przygotowywanie faktur, not księgowych związanych z pobytem osób w DPS.
3. Przygotowywanie przypisów, odpisów, nadpłat i zwrotów.
4. Współpracę z Działem Finansowym.
5. Prowadzenie rejestrów spraw.
6. Sporządzanie dokumentacji wewnętrznej Działu.
7. Wprowadzanie danych do systemu TT POMOC, generowanie harmonogramów i list.
8. Współpracę z Domami Pomocy Społecznych na terenie całego kraju.
9. Prowadzenie sprawozdawczości i przygotowywanie materiałów do sprawozdań.
10. Przygotowanie projektów decyzji administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie udzielania świadczeń osobom kwalifikującym się do pomocy społecznej w formie:
a) skierowania do Domu Pomocy Społecznej,
b) usług opiekuńczych świadczonych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
c) usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania,
d) usług opiekuńczych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy.
11. Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawie nieregulowania opłat za pobyt członków rodziny w DPS, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i ośrodkach wsparcia.
12. Współpracę z organami egzekucyjnymi (UM Jaworzno, US, Komornik Sądowy).
13. Wystawianie upomnień dla dłużników na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.
14. Wystawianie tytułów wykonawczych i przekazywanie ich do organu egzekucyjnego.
15. Ewidencjonowanie oraz przygotowywanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, upomnień i tytułów wykonawczych.
16. Przyjmowanie wniosków i wydawanie zaświadczeń dla świadczeniobiorców.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kaja Łach 10-09-2023 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kaja Łach 10-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Kaja Łach 10-09-2023 11:52