Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2022

Lp
Symbol
Podmiot kontrolujący
Zakres kontroli
Termin kontroli
2022
1
68.1208.NS-HK.2022
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie
Ocena stanu higieniczno-sanitarnego
12.05.2022 r.
2
WZ-PS.8172.27.2022
Urząd Miejski Wydział Zdrowia
Kontrola organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
14.07.2022 r. - 20.07.2022 r.
3
7/K/21-22/TRW
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
1. Wywiązanie się z wymogu utrzymania rezultatów i/lub produktów osiągniętych/wytworzonych w trakcie realizacji projektu.
2. Wywiązanie się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji.
3. Zapewnienie dostępności trwałych projektów dla osób z niepełnosprawnościami.
4. Wykorzystania po zakończeniu realizacji środków trwałych nabytych w ramach projektu.
27.06.2022 r. -
28.06.2022 r.
4
382022080034
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
12.09.2022 r. - 23.09.2022 r.
5
ONII.9532.1.6.2022
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Kontrola prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dot. orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Kontrola orzeczeń, co do ich zgodności z zebranymi dokumentami i z przepisami dot. orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
26.09.2022 r.
6
KOXII.431.38.2022
Śląski Urząd Wojewódzki
Prawidłowość gospodarowania środkami dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – opłacania przez gminy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dział 852, rozdział 85213 paragraf 2030). Okres objęty kontrolą od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
21.11.2022 r. - 09.12.2022 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kaja Łach 14-09-2023 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kaja Łach 14-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Kaja Łach 19-09-2023 07:32