Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dział Reintegracji Społecznej i Zawodowej

DZIAŁ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ
ul. Inwalidów Wojennych 14
43-600 Jaworzno
 
e-mail: reintegracja@mops.jaworzno.pl
Tomasz Gebel– Kierownik Działu
tel. 32 6181858, pok. 15
Katarzyna Płocica – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
tel. 32 6181857, pok. 16
Weronika Rutkowska – Instruktor Reintegracji Zawodowej
Beata Jurek - Referent
tel. 32 6181857, pok. 17
ZAKRES DZIAŁANIA
Zakres działania Działu Reintegracji Społecznej i Zawodowej obejmuje:
 
1. Podejmowanie działań diagnostycznych związanych z rozpoznaniem sposobu funkcjonowania osoby bezrobotnej w obszarze społecznym i zawodowym.
2. Aktywizowanie polegające na wzmocnieniu osoby bezrobotnej, wyzwoleniu jej sił i zasobów (zasada empowerment).
3. Motywowanie osoby/rodziny do podjęcia działań i wysiłków w celu zapoczątkowania i utrzymania pozytywnej zmiany w jej funkcjonowaniu zawodowym i społecznym, w szczególności do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach pakietu usług dla osób bezrobotnych w Jaworznie w podwyższaniu kompetencji, kształtowaniu umiejętności w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym.
4. Wskazywanie różnych opcji postępowania i dostarczanie osobie bezrobotnej wiedzy niezbędnej do podjęcia przez osobę bezrobotną samodzielnej decyzji.
5. Uzgadnianie z osobą/rodziną celów i planu działania w celu poprawy swojej trudnej sytuacji w obszarze funkcjonowania społecznego i zawodowego.
6. Przeprowadzanie okresowej oceny funkcjonowania w obszarze społecznym i zawodowym osób korzystających ze wsparcia w ramach programów reintegracji, Punktu Integracji Społecznej i Zawodowej, a w szczególności osiągniętych indywidualnych efektów, przyczyn przerwania programu oraz w wypracowywaniu wskazówek do dalszej pracy z osobą bezrobotną.
7. Przeprowadzanie analizy potrzeb osób bezrobotnych w odniesieniu do poszczególnych form aktywizacji realizowanych w Dziale i zapewnienie wsparcia dla wszystkich potrzebujących, w szczególności w ramach Punktu Integracji Społecznej i Zawodowej i programów reintegracji.
8. Współpracę z Działem Strategii i Rozwoju Usług Społecznych w zakresie projektów i przedsięwzięć adresowanych do klientów Ośrodka wraz z przekazywaniem merytorycznego opracowania pakietów usług wraz z aktualizacją pakietów usług.
9. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych do celów pracy socjalnej.
10. Prowadzenie Punktu Integracji Społecznej i Zawodowej, w szczególności poprzez:
a) opracowanie programu i harmonogramu oraz realizację warsztatów szkoleniowych z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej,
b) pozyskiwanie środków finansowych na funkcjonowanie programu i przygotowywanie wniosków o ich przyznanie,
c) organizowanie i prowadzenie grup wsparcia i grup samopomocowych,
d) prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych oraz grupowego poradnictwa specjalistycznego,
e) prowadzenie indywidualnych rozmów z uczestnikami Punktu Integracji Społecznej i Zawodowej w celu rozeznania potrzeb uczestników warsztatów w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej,
f) inicjowanie i rozwijanie nowych form i metod wsparcia dla uczestników Punktu Integracji Społecznej i Zawodowej będących odpowiedzią na rozpoznane potrzeby.
11. Organizowanie programu „Uwierz w siebie”, w szczególności poprzez:
a) opracowanie programu i harmonogramu oraz realizację warsztatów szkoleniowych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz reintegracji społecznej,
b) organizowanie i prowadzenie grup wsparcia i grup samopomocowych,
c) prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych oraz grupowego poradnictwa specjalistycznego,
d) prowadzenie indywidualnych rozmów z uczestnikami „Uwierz w siebie” w celu rozeznania potrzeb uczestników warsztatów w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej,
e) prowadzenie koniecznej dokumentacji związanej z realizacją programów/wsparcia.
12. Prowadzenie innych programów aktywizacji społecznej i zawodowej.
13. Współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi w celu zapewnienia uczestnikom programów animacji lokalnej.
14. Realizację zadania – prace społecznie użyteczne, poprzez:
a) przygotowywanie rocznego planu prac społecznie użytecznych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy,
b) stałą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie doboru osób do prac społecznie użytecznych oraz przekazywanie informacji o osobach przerywających wykonywanie prac społecznie użytecznych,
c) przygotowywanie porozumień z placówkami obejmującymi nadzór nad osobami zatrudnionymi w ramach prac społecznie użytecznych,
d) stały kontakt z placówkami nadzorującymi prace społecznie użyteczne,
e) nadzór nad osobami wykonującymi prace społecznie użyteczne,
f) koordynację działań poszczególnych działów Ośrodka (zespoły pracy socjalnej, księgowość, specjalista ds. BHP, administracja) biorących udział w realizacji zadania,
g) wystawianie zaświadczeń (na wniosek klienta) o uzyskanych dochodach z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
15. Realizację zadania - roboty publiczne, poprzez:
a) sporządzanie planu rocznego robót publicznych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy,
b) sporządzanie wniosków do PUP o zatrudnienie osób w ramach robót publicznych,
c) przygotowywanie porozumień z placówkami obejmującymi nadzór nad osobami zatrudnionymi w ramach robót publicznych,
d) przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem w ramach robót publicznych organizowanych przez Ośrodek,
e) stałą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy oraz placówkami nadzorującymi roboty publiczne w zakresie bieżącej informacji o zachodzących zmianach w trakcie realizacji zadania.
16. Współpracę z pracownikami Działu Aktywizacji i Wsparcia Rodziny, Działu Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej, Działu Wsparcia i Aktywizacji Osób Bezdomnych, Działu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz z Pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie w zakresie organizacji, rekrutacji oraz bieżących działań związanych z uczestnictwem osób bezrobotnych w zajęciach w ramach programów reintegracji społecznej i zawodowej.
17. Współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej.
18. Współpracę z Działem Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej przy sporządzaniu rocznych sprawozdań z realizacji pomocy na rzecz osób zwolnionych z zakładów karnych oraz ich rodzin, w zakresie pracy socjalnej.
19. Przygotowywanie ofert pracy dla bezrobotnych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kaja Łach 10-09-2023 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kaja Łach 10-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Kaja Łach 14-09-2023 14:09