Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Północna 9b
43-600 Jaworzno
 
e-mail: rsn@mops.jaworzno.pl
Oliwia Oleksiak – Kierownik Działu
tel. 32 6181877, pok. 5
Mariola Kowalska – Referent
Marta Zadworna – Specjalista
tel. 32 6181869, pok. 3
Justyna Hezner – Inspektor
tel. 32 6181870, pok. 4
ZAKRES DZIAŁANIA
Zakres działania Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych obejmuje:
 
1. Przyjmowanie wniosków w sprawie dofinansowania do:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
2. Prowadzenie postępowań w zakresie przyjętych wniosków, a w szczególności:
a) wstępna weryfikacja przyjętych wniosków pod względem formalnym,
b) przeprowadzanie oceny merytorycznej wniosków,
c) przygotowywanie informacji zawierającej rozstrzygnięcie sprawy,
d) sporządzanie, realizacja i rozliczanie umów w ramach realizowanych zadań,
e) przygotowywanie zleceń wypłat do Działu Finansowego,
3. Bieżącą współpracę z Organizatorami turnusów rehabilitacyjnych, polegająca na płynnym przepływie dokumentacji niezbędnej do przekazania i rozliczenia przekazanego dofinansowania.
4. Przeprowadzanie niezbędnych przy realizacji powierzonych zadań wizji lokalnych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych (sporządzenie protokołów z wizji oraz dokumentacji zdjęciowej).
5. Współpracę z Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
6. Finansowanie w części lub w całości kosztów tworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej:
a) sporządzanie umów oraz niezbędnych aneksów dot. dofinansowania kosztów działalności WTZ,
b) bieżący nadzór nad prawidłowością realizacji postanowień rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz zawartej umowy, poprzez weryfikację kwartalnych sprawozdań,
c) przekazywanie środków PFRON na działalność WTZ,
d) przygotowywanie rekomendacji w kwestii przedłużenia uczestnictwa lub przyjęcia na stałe kandydata na uczestnika WTZ,
e) coroczne przeprowadzanie kontroli merytorycznej warsztatu.
7. Realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w tym przygotowanie i przeprowadzenie procedury konkursowej.
8. Sporządzanie wniosków o środki PFRON.
9. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
10. Realizację programów zlecanych przez PFRON w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich promowanie na zewnątrz, kontrola i dokonywanie ewaluacji.
11. Obsługę Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kaja Łach 10-09-2023 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kaja Łach 10-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Kaja Łach 14-09-2023 14:10