Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Główny Księgowy i Dział Finansowy

DZIAŁ FINANSOWY
ul. Północna 9b
43-600 Jaworzno
 
e-mail: df@mops.jaworzno.pl
Aleksandra Zemła – Główny Księgowy
tel. 32 6181844, pok. 205
Mariola Kmiecik – Starszy Specjalista ds. Płac
Magdalena Bachowska – Inspektor
Monika Jałowiecka – Starszy Inspektor
tel. 32 6181843, pok. 202
Aneta Stańko – Starszy Inspektor
Iwona Gaj – Inspektor
tel. 32 6181846, pok. 203
Katarzyna Smolak – Zastępca Głównego Księgowego
Monika Góra – Starszy Inspektor
Magdalena Remin-Jezierska – Główny Specjalista
tel. 32 6181845, pok. 204
ZAKRES DZIAŁANIA
Do zakresu działania Głównego Księgowego należy w szczególności:
 
1. Organizacja i prowadzenie rachunkowości Ośrodka.
2. Organizowanie i wykonywanie obsługi budżetowej przydzielonych funduszy.
3. Inicjowanie, kierowanie, koordynacja i kształtowanie działalności pionu księgowo – finansowego.
4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
5. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych.
6. Koordynacja prac związanych z planowaniem budżetu.
7. Kontrola dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych oraz ich zmian.
8. Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, bądź środków pozabudżetowych i innych, będących
w dyspozycji.
9. Nadzór nad wykonywaniem inwentaryzacji i rozliczeń.
10. Zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych.
11. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz ich analiza.
12. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej oraz kontrola pod względem formalno - rachunkowym.
 
Zakres działania Działu Finansowego obejmuje:
 
1. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Ośrodka.
2. Bieżącą rejestrację operacji finansowych w zakresie wydatków i dochodów.
3. Realizację wszystkich świadczeń pieniężnych przyznanych przez Ośrodek, poprzez przelewy lub wypłaty w kasie.
4. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad wydatkowaniem środków budżetowych oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej.
5. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej.
6. Opracowywanie okresowych analiz, ocen i prognoz realizacji budżetu.
7. Prowadzenie kart wynagrodzeń oraz sporządzanie rozliczeń PIT dla wszystkich pracowników objętych funduszem płac.
8. Obliczanie i sporządzanie list płac, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych na podstawie zwolnień lekarskich.
9. Prowadzenie imiennej kartoteki zasiłków chorobowych.
10. Prowadzenie dokumentacji do zasiłków chorobowych i opiekuńczych.
11. Potrącanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pracownikom pobierających wynagrodzenie
w Ośrodku.
12. Rozliczanie podatku od osób fizycznych zatrudnionych w Ośrodku oraz podatku VAT.
13. Wydawanie pracownikom zaświadczeń o wynagrodzeniach.
14. Naliczanie i rozliczanie z ZUS-em składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
15. Rozliczanie rachunków za świadczenie usług z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło.
16. Prowadzenie spraw emerytalno – rentowych pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
17. Naliczanie i odprowadzanie składek na Pracownicze Plany Kapitałowe.
18. Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych raportów o wysokości składek naliczonych na Pracownicze Plany Kapitałowe.
19. Prowadzenie rozliczenia grupy pracowniczej z zakresu ubezpieczenia grupowego.
20. Ewidencja operacji związanych z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
21. Prowadzenie ewidencji dowodów księgowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Ośrodku
oraz prowadzenie ewidencji księgowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
22. Prowadzenie ewidencji księgowej budżetowych i pozabudżetowych pozyskanych środków zewnętrznych, takich
jak unijne, z państwowych funduszy celowych, z darowizn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kaja Łach 10-09-2023 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kaja Łach 10-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Kaja Łach 26-03-2024 13:01