Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dział Realizacji Świadczeń Społecznych

DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH
ul. Północna 9b
43-600 Jaworzno
 
e-mail: drs@mops.jaworzno.pl
Barbara Palka – Kierownik Działu
tel. 32 6181852, pok. 213
Iwona Śledź – Starszy Inspektor
Iwona Kubik – Starszy Inspektor
tel. 32 6181853, pok. 214
Anna Charnas – Podinspektor
Iwona Wójtowicz – Starszy Inspektor
tel. 32 6181854, pok. 215
Patrycja Wójcik – Starszy Inspektor
Agnieszka Selwa – Starszy Inspektor
tel. 32 7629186, pok. 212
ZAKRES DZIAŁANIA
Zakres działania Działu Realizacji Świadczeń Społecznych obejmuje:
 
1. Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń finansowych i rzeczowych pomocy społecznej.
2. Przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń finansowych.
3. Organizowanie, realizacja i rozliczanie świadczeń w formie posiłków w szkołach, przedszkolach i innych placówkach.
4. Organizowanie, realizacja i rozliczanie bonów towarowych.
5. Rozliczanie kosztów pogrzebu oraz dochodzenie ich zwrotu.
6. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań rzeczowo – finansowych w zakresie wypłaconych świadczeń i realizowanej pomocy rzeczowej.
7. Sporządzanie zestawień i analiz dotyczących świadczeń finansowych i rzeczowych pomocy społecznej, na podstawie danych z systemu TT POMOC.
8. Monitorowanie wydatków na świadczenia pomocy społecznej w ramach Lokalnej Polityki Świadczeń.
9. Wnioskowanie o zmianę Lokalnej Polityki Świadczeń w celu dostosowania jej do aktualnego planu finansowego.
10. Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia społeczne, w tym:
a) zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia społeczne,
b) wygłaszanie osób, które utraciły prawo do świadczeń społecznych,
c) opłacanie i rozliczanie odprowadzonych składek.
11. Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz koordynacja tej formy.
12. Realizację przyznanego przez sąd świadczenia w formie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki.
13. Prowadzenie postępowania windykacyjnego niespłacanych w terminie nienależnych świadczeń pomocy społecznej.
14. Prowadzenie postępowania w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym:
a) stypendium szkolnego,
b) zasiłku szkolnego.
15. Rozliczanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
16. Wydawanie zaświadczeń na żądanie strony w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
17. Wydawanie talonów do Jadłodajni Miejskiej i koordynacja tej formy pomocy.
18. Wypłatę pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe dla obywateli Ukrainy.
19. Sporządzanie sprawozdań, statystyk i analiz dotyczących działalności Ośrodka oraz Systemu Pomocy Społecznej.
20. Opracowywanie corocznej Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.
21. Realizację Programu FEAD:
a) stały kontakt z Bankiem Żywności,
b) sporządzanie list osób uprawnionych do odbioru żywności,
c) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji (umowy z Bankiem Żywności, umowy z organizacją obsługującą proces wydawania żywności, rozliczanie faktur dotyczących transportu żywności, wynajmu magazynu),
d) bieżąca weryfikacja osób uprawnionych do odbioru żywności we współpracy z pracownikami socjalnymi
oraz kwalifikowanie nowych osób uprawnionych,
e) udział w szkoleniach i konferencjach dotyczących realizacji Programu FEAD,
f) organizacja zadań towarzyszących (szkolenia) dla osób uprawnionych do odbioru żywności,
g) bieżący monitoring realizacji Programu FEAD.
22. Coroczne przygotowanie Opłatka Maltańskiego oraz wigilii dla osób samotnych, bezdomnych i ubogich z terenu Jaworzna:
a) współpraca z pracownikami socjalnymi w celu wytypowania osób,
b) podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków na sfinansowanie wigilii (pisma do sponsorów),
c) przygotowanie i dystrybucja zaproszeń,
d) rozliczanie faktur za zakupione towary i wykonane usługi gastronomiczne,
e) udział w wigilii.
23. Organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci (kolonie i półkolonie letnie i zimowe):
a) współpraca z pracownikami socjalnymi w celu wytypowania dzieci,
b) korespondencja z kuratorium oświaty i Urzędem Miejskim w Jaworznie (uzgodnienie liczby miejsc dla zakwalifikowanych dzieci i miejsc wyjazdu, terminów kolonii, przekazanie kart kolonijnych),
c) organizacja dowozu dzieci na miejsce wyjazdu na kolonię oraz odbiór dzieci po zakończonych turnusach.
24. Wprowadzanie i edycja danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczących przyznanych świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zasiłku celowego z przeznaczeniem na ogrzewanie, o którym mowa
w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kaja Łach 10-09-2023 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kaja Łach 10-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Kaja Łach 10-09-2023 11:50