herb BIP - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie

www.mops.jaworzno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INSPEKTOR W DZIALE ADMINISTRACYJNYM Przemysław Machowicz 2018-05-29 13:02:36
INSPEKTOR W DZIALE ADMINISTRACYJNYM Przemysław Machowicz 2018-05-28 12:14:44
KIEROWNIK DZIAŁU AKTYWIZACJI I WSPARCIA RODZINY Przemysław Machowicz 2018-05-22 13:07:37
KIEROWNIK DZIAŁU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Przemysław Machowicz 2018-05-22 13:07:19
KIEROWNIK DZIAŁU AKTYWIZACJI I WSPARCIA RODZINY Przemysław Machowicz 2018-05-17 12:46:19
KIEROWNIK DZIAŁU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Przemysław Machowicz 2018-05-17 12:45:08
INSPEKTOR W DZIALE ADMINISTRACYJNYM Przemysław Machowicz 2018-05-10 14:22:26
KIEROWNIK DZIAŁU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Przemysław Machowicz 2018-05-02 13:58:09
KIEROWNIK DZIAŁU AKTYWIZACJI I WSPARCIA RODZINY Przemysław Machowicz 2018-05-02 13:56:58
OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2018 Oliwia Oleksiak 2018-04-18 11:20:39
Ogłoszenie wyników konkursu na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2018 Oliwia Oleksiak 2018-04-18 11:15:22
Ogłoszenie wyników konkursu na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2018 Oliwia Oleksiak 2018-04-18 11:14:16
WNIOSKI MODUŁ II AKTYWNY SAMORZĄD Oliwia Oleksiak 2018-03-19 08:12:50
Plan Zamówień Publicznych na 2018 r Małgorzata Nocoń 2018-03-15 14:03:09
Rejestr Umów 2017r. Małgorzata Nocoń 2018-03-08 12:53:21
Rejestr Umów 2016r. Małgorzata Nocoń 2018-03-08 12:52:04
LIKWIDACJA BARIER - WNIOSKI DO POBRANIA Oliwia Oleksiak 2018-03-01 14:01:24
SEKRETARZ MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - dokument usunięty Przemysław Machowicz 2018-02-28 10:04:12
REFERENT W DZIALE POMOCY ŚRODOWISKOWEJ Przemysław Machowicz 2018-02-28 10:01:46
REFERENT W DZIALE POMOCY ŚRODOWISKOWEJ Przemysław Machowicz 2018-02-20 14:57:51
Zapytanie ofertowe - szkolenie dla Pracowników Socjalnych z obsługi samodzielnych i niezależnych systemów informatycznych tj. systemów dziedzinowych. Michał Dyl 2018-02-12 11:00:37
TERMINY NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD Oliwia Oleksiak 2018-02-09 13:41:04
TERMINY NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD Oliwia Oleksiak 2018-02-09 12:53:30
TERMINY NABORU WNIOSKÓW W RAMACH ZADAŃ ALGORYTMOWYCH Oliwia Oleksiak 2018-02-09 12:31:53
Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia - szkolenie dla Pracowników Socjalnych z obsługi samodzielnych i niezależnych systemów informatycznych tj. systemów dziedzinowych. Michał Dyl 2018-02-09 12:25:46
Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia - szkolenie dla Pracowników Socjalnych z obsługi samodzielnych i niezależnych systemów informatycznych tj. systemów dziedzinowych. Michał Dyl 2018-02-09 12:12:07
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ŚRODKI ALGORYTMOWE Oliwia Oleksiak 2018-02-09 12:01:10
Zapytanie ofertowe - szkolenie dla Pracowników Socjalnych z obsługi samodzielnych i niezależnych systemów informatycznych tj. systemów dziedzinowych. Michał Dyl 2018-02-09 09:02:46
TERMINY NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD Oliwia Oleksiak 2018-02-09 08:27:00
WNIOSEK MODUŁ II Oliwia Oleksiak 2018-02-09 08:26:55
INFORMACJA O PODZIALE ŚRODKÓW PFRON Oliwia Oleksiak 2018-02-09 08:26:53
KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2017 ROKU Oliwia Oleksiak 2018-02-09 08:26:51
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2017. Oliwia Oleksiak 2018-02-09 08:26:47
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA WSPARCIE REALIZACJI Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2017 Oliwia Oleksiak 2018-02-09 08:26:45
NABÓR NA MODUŁ I OBSZAR A1, B1 i B2 W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD Oliwia Oleksiak 2018-02-09 08:26:42
Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia - szkolenie dla Pracowników Socjalnych z obsługi samodzielnych i niezależnych systemów informatycznych tj. systemów dziedzinowych. Robert Florek 2018-02-05 16:06:08
REFERENT W DZIALE POMOCY ŚRODOWISKOWEJ Przemysław Machowicz 2018-01-31 14:28:13
Nabór na stanowisko Referent w Dziale Pomocy Społecznej - dokument usunięty Przemysław Machowicz 2018-01-31 14:27:27
Nabór na stanowisko Referent w Dziale Pomocy Społecznej - dokument usunięty Przemysław Machowicz 2018-01-31 14:26:22
REFERENT W DZIALE ŚWIADCZEŃ PIECZY ZASTĘPCZEJ Przemysław Machowicz 2018-01-29 10:40:08